Forest it Design

Nyheter

Vi ställer ut på VA-utvecklings användarträff! ( 2021-08-26 )
VA-utveckling är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom verksamhetsutveckling, IT-stöd och utbildning.
Företaget erbjuder kommuner och organisationer helhetslösningar för drift och underhåll av VA-ledningsnät,
utveckling av fastigheter och säker geografisk information för stadsplanering och mycket mer.

Varje år håller VA-utveckling en användarträff då branschens olika aktörer möts. I år träffas vi den 7-8 september på
Konserthuset i Växjö, extra roligt är det att VA-utveckling också fyller 20 år! Dagarna är alltid fullmatade med workshops
och föredrag – i år om allt från hur vi säkrar tillgången på friskt vatten till nyttan med den digitala samhällsbyggnadsprocessen.
Självklart är vi på Forest it Design på plats och ställer ut!

Läs mer om VA-utveckling
Fler nyheter: