Forest it Design

MätinstrumentTruPulse Lasermätare
TruPulse-serien från Laser Technology är den mest kompakta och mångsidiga avståndsmätaren i världen. TruPulse 360-serien har utöver 200-seriens kvalitéer utökats med en inbyggd kompass, där kompassriktnings-vinkeln Azimuth kan fås och du kan även mäta lutningsvinkel och höjd. Med Trupulse-serien mäter du fortare, lättare och säkrare med en suverän noggrannhet...

Läs mer >>